Wanneer is relatietherapie nodig?

Veel koppels zien relatietherapie als een soort laatste redmiddel, als de relatie eigenlijk al op knappen staat. En dat is zonde, want relatietherapie is helemaal niet alleen bedoeld voor tijden van crisis. Het werkt ook heel effectief als een soort tussenevaluatie, om te kijken hoe jullie er nu voor staan en te controleren of jullie nog altijd dezelfde toekomstplannen met elkaar voor ogen hebben. Ook kan relatietherapie preventief ingezet worden, bijvoorbeeld als je in eerdere relaties tegen problemen bent aangelopen die je dit keer geheel wil voorkomen.

Signalen voor relatietherapie

Natuurlijk zijn er wel een aantal situaties die relatietherapeuten veel tegenkomen en die aanduiden dat therapie voor jullie misschien een goed idee is. Sommige mensen schamen zich ervoor hulp voor hun relatie te zoeken, maar dit is absoluut niet nodig. Juist als twee mensen heel veel van elkaar houden, ontstaan er soms problemen. Onenigheid met een vriend of kennis is immers minder belangrijk of ingrijpend dan onenigheid met je levenspartner. De volgende signalen kunnen aangeven dat je partner en jij er goed aan doen externe hulp in te schakelen.

Jullie maken veel ruzie

Als jullie vaak ruzie maken en die ruzies niet goed uitgesproken worden, dan kunnen problemen ontstaan. Kleine onenigheden resulteren dan steeds vaker in grote ruzies, die bovendien vaak over terugkerende onderwerpen gaan.

Jullie verschillen van mening over belangrijke thema’s

Het kan ook zijn dat jullie ruzies wel degelijk over belangrijke onderwerpen gaan en dat jullie daarover flink van mening verschillen. Of jullie wel of geen kinderen willen, of – als jullie wel kinderen hebben – hoe die opgevoed moeten worden, zijn voorbeelden van dergelijke thema’s. Ook kan het zijn dat jullie heel anders over werk en financiën denken of hele verschillende toekomstplannen hebben.

Je voelt je onbegrepen of alleen

Misschien zou je juist willen dat jullie eens knallende ruzie maken, maar worden de belangrijke onderwerpen binnen jullie relatie voor de lieve vrede juist vermeden. Hierdoor kan je niet goed bij je partner kwijt wat je bezighoudt en voel je je onbegrepen en alleen. Persoonlijke problemen los je zelf op, zonder dit met je partner te bespreken of steun van hem of haar te ontvangen. Dit kan op den duur leiden tot het zogenaamde ‘uit elkaar groeien’, waarbij je elkaar eigenlijk niet echt meer nodig lijkt te hebben.

Jullie houden er verschillende levensstijlen op na

Elk individu is uniek en jij en je partner hebben daarom in het dagelijks leven ongetwijfeld verschillende behoeften. Misschien zou jij er wel vaker met je partner op uit willen gaan en heb je behoefte aan meer spontaniteit en avontuur. Of misschien wil je juist wel liever wat meer tijd voor jezelf en hecht je aan autonomie en onafhankelijkheid. Ook over praktische zaken, zoals de taakverdeling in huis, kunnen jullie heel verschillend denken. Wanneer één van jullie te veel concessies doet, ontstaat uiteindelijk frustratie en ontevredenheid. Als jullie allebei niet bereid zijn water bij de wijn te doen, lopen jullie de kans langs elkaar heen te gaan leven.

Er is sprake van jaloezie, wantrouwen of vreemdgaan

De balans in de relatie raakt flink verstoord als één van jullie erg jaloers of wantrouwig is en daardoor wellicht controlerend gedrag vertoont. Soms is die jaloezie ongegrond en komt de emotie bijvoorbeeld voort uit ervaringen uit het verleden. Maar in andere gevallen is het wantrouwen ontstaan na het vreemdgaan van een van de partners. Als jullie besloten hebben samen verder te gaan, biedt relatietherapie begeleiding in het lastige en vaak langdurige traject van het herstellen van het vertrouwen.

Je mist affectie, intimiteit of seks

Aan het begin van de relatie konden jullie waarschijnlijk niet van elkaar afblijven, maar nu krijg je zelfs geen kus meer als je partner naar zijn of haar werk gaat. De quality time samen (écht samen, zonder kinderen) is ver te zoeken en dat heeft een negatief effect op de intimiteit tussen jullie. Seks hebben jullie veel minder dan jullie eigenlijk zouden willen. Het kan ook zo zijn dat je je eigenlijk niet meer zo tot je partner aangetrokken voelt en seks daarom juist vermijdt. Al lijkt het wel zo, een dergelijke situatie hoeft helemaal niet permanent te zijn.

Er is sprake van externe problemen

Externe problemen of gebeurtenissen kunnen flink druk op de relatie zetten. Denk bijvoorbeeld aan een slepende ziekte of het overlijden van een familielid. Of familieruzies, fundamentele culturele of religieuze verschillen, ernstige financiële problemen, of onzekerheden op het werk.

Hoe gaat een relatietherapeut te werk?

Het is erg lastig zelf uit een negatieve spiraal te komen. Een relatietherapeut is een neutrale buitenstaander, die geen oordeel over jullie heeft. Hij of zij is opgeleid om de oorzaak van een negatieve spiraal te herkennen en bepaalde problematische patronen binnen de relatie te identificeren. Dit levert vaak verrassende nieuwe inzichten op. Als jullie preventief in therapie gaan, vormen de gesprekken een moment om even stil te staan bij de relatie. Jullie bespreken dan de belangrijke thema’s en controleren of jullie wat dat betreft nog op één lijn zitten.

Een relatietherapeut maakt van verschillende behandelmethoden gebruik. De belangrijkste methoden zijn cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en uiteenlopende gesprekstechnieken.

Cognitieve gedragstherapie onderzoekt de gedachten- en gedragspatronen die binnen de relatie belemmerend werken en probeert deze patronen te doorbreken. Systeemtherapie is gericht op jullie omgeving (het gezin, de familie, of overige relaties) en is effectief als zich binnen jullie ‘systeem’ problemen voordoen. Gesprekstechnieken zijn gericht op het verbeteren van de communicatie tussen jullie onderling.

Waarom relatietherapie?

Elke vorm van relatieproblematiek zorgt voor stress – of jullie situatie nu onder een van de hierboven beschreven situaties valt of niet. Die stress heeft een negatief effect op je gezin, op je werkprestaties, maar ook op je eigen gezondheid. Door middel van relatietherapie kunnen jullie de balans herstellen en stress verminderen. Hierdoor verbeteren, naast jullie relatie, nog veel meer facetten van het leven.

Ook als het al wel te laat is voor jullie, of jullie er met relatietherapie niet uitgekomen zijn, blijft psychologische begeleiding een uitkomst. Zo kunnen jullie een relatie netjes afsluiten, een echtscheiding goed afhandelen en de breuk verwerken. Vaak gebeurt dit door middel van een combinatie van relatietherapie en individuele therapie .

Er is geen goed of slecht moment om met relatietherapie te beginnen. Maar twijfel je toch nog? Neem dan gerust vrijblijvend en kosteloos contact met ons op. Wij geven je graag een passend advies.

Eerst even kennismaken?

Wil je een gratis kennismakingsgesprek inplannen of heb je een vraag? Vul het contactformulier in en wij helpen je graag verder! Indien je meer wilt weten over de tarieven, bekijk dan onze pagina met de kosten voor relatietherapie.

    Hallo, hoe kunnen we je helpen?